Van Hoeylandt Luc - Kunstvestdagen

Ga naar de inhoud
Luc Van Hoeylandt - Fotografie

"Geachte Heren,

Dank u Meneer Nicéphore Niépce, Meneer Louis J.M.Daguerre en Meneer Henry Fox Talbot. Dank u om de fotografie te hebben uitgevonden. Het vastleggen van de tijd toen ze nog kon vastgelegd worden. Toen er nog tijd was om ze vast te leggen. Jullie uitvinding heeft een lange weg afgelegd. Een moeizame weg die van zwart-wit op kleur is overgegaan en zelfs projecteerbare beelden heeft opgeleverd. Een weg die mijn pad heeft gekruist en waar we samen verder op pad zijn gegaan. Door berg en dal en met de nodige obstakels zoals jullie dat al voor mij eerder hadden meegemaakt.

En nu zijn we dan toegekomen in het Disneyland van de fotografie. De grote digitale wereld waar zonder ook nog maar enig besef van jullie uitvinding door miljoenen mensen, miljoenen beelden worden geregenereerd die, al dan niet bekeken, voor een groot deel opnieuw even snel worden gewist als ze werden geregistreerd. Beelden die voor een groot deel ook hun waarheidskarakter hebben verloren want ze kunnen worden ‘gemanipuleerd’ als makke lammeren. Zoals iemand het zei ‘de banalisering van het beeld’ heeft zijn intrede gedaan.

Inderdaad, waar het vroeger nog even overwegen was of een beeld zou vastgelegd worden omwille van de schoonheid, een herinnering of zelfs van de kostprijs van een analoge opname, heeft het digitale beeld geen argumenten meer om niet opgenomen te worden.

Een daguitstapje naar de Ardennen levert algauw 700 beelden op. Iets wat later nog zal gekoesterd worden tussen de honderdduizend andere memorabele beelden al dan niet bewaard of per ongeluk gewist.

Of er ook een iets echts ‘fotografisch’ bij zal zitten zal, vrees ik, puur toeval zijn.

Want wat is fotografie ? Fotografie is als een reis naar Rome. Een reis die je op verschillende manieren kan maken. Je kan een vliegticket kopen en binnen de twee uur aan het Forum Romanum staan. Je kan ook te voet naar Rome. Te voet naar Rome; daar heb je na afloop een heel ander verhaal over. Daar word je gaandeweg een ander mens van. Want te voet naar Rome is een bewuste andere keuze. Je plant een weg, een tijdsverloop, je komt anderen tegen en tegemoet. Je ontdekt al gauw hoe Rome stilaan in je groeit. Voortdurend verandert ook. Volwassen wordt. En uiteindelijk is in Rome aankomen eigenlijk al van geen belang meer. De reis is het eigenlijke doel geworden. Het ganse pakket van ervaringen onderweg maken dat je Rome opnieuw stap voor stap uitvindt. Je eigen Rome. Voor iedereen anders.

En zo is het ook met de ‘fotografie’.

Meneer Niépce, meneer Daguerre en Meneer Talbot: het gaat slecht met de goede fotografie. Iedereen neemt het vliegtuig en komt ondanks alles ontevreden en onvoldaan terug van de reis.

Daarom beloof ik jullie dat ik mijn uiterste best zal doen om jullie uitvinding bij iedere opname te gedenken en opnieuw uit te vinden.

Jullie hebben er tenslotte ook veel moeite voor gedaan.

Ik zal bij iedere opname in vraag stellen of het wel waard is ze te maken. Ik zal zoeken naar het juiste licht, de juiste schaduw, een evenwichtige compositie en ik zal gaandeweg de schoonheid van de dingen herontdekken.

In de donkere kamer, een plek weg van de wereld, zal ik die wereld stilletjes terug binnen laten komen, het gevoelige papier voorzichtig en met zorg licht laten opnemen. Ik zal de chemie zijn werk laten doen als was het in zekere zin alchemie, het barietpapier zorgvuldig door de baden laten waden, de beelden aaien als ze nog vochtig zijn. En daarna er met de nodige handelingen voor zorgen dat ze een lang leven kunnen leiden.

Misschien zullen door deze liefde voor de fotografie slechts een paar tientallen foto’s overblijven waar een mooi verhaal aan zit. Een verhaal waarin ik opnieuw zal kunnen beleven wat me tijdens de reis naar die foto’s is bijgebleven. Een verhaal waarvan ik kan zeggen dat ik dit stukje tijd dat me gegeven was en dat ik opgebruikt heb niet nodeloos heb verprutst. Een verhaal, Meneer Niépce, Daguerre en Talbot, waarvan ik hoop dat jullie geboeid zullen kunnen meegenieten."

- Luc Van Hoeylandt

Anno 2006, zo’n slordige 185 jaar na jullie ontdekking....


Contactgegevens

Luc Van Hoeylandt
Dageraadstraat 42
2800 Mechelen
015 26 00 46

Opleiding

Studeerde fotografie aan het RIKA Mechelen.
Terug naar de inhoud