Desmet Stief - Kunstvestdagen

Ga naar de inhoud
Stief Desmet - Beelden

Het werk van Stief Desmet wordt getypeerd door herkenbare symbolen, al dan niet iconografisch beladen. Deze worden de ene keer doelbewust, de andere keer intuïtief gekozen en vervolgens accuraat neergezet in harmonie of confrontatie met zijn omgeving en zijn aanwezigheid als individu, die daar onmiskenbaar deel van uit maakt. Zijn werk is associatief, maar terzelvertijd vrijblijvend en steeds vertrekkende vanuit de figuratie, met de schilderkunst als voedingsbodem.

Stief Desmet omschrijft zijn kunst zelf als een vorm van escapisme, "Ik moet wel, anders doen de vele impulsen mijn hoofd ontploffen", zegt hij. Hij is daarom voortdurend bezig, creëert nieuwe dingen met bestaande elementen, zowel materiële (spullen die hij aantreft in zijn omgeving) als immateriële (de beelden van zijn jeugd, de beelden uit de kunst, de film). "Ik maak als kunstenaar deel uit van de maatschappij, ik haal mijn thema's dan ook uit die maatschappij", verklaart hij vol vuur. En inderdaad, de beelden die hij schept zijn herkenbaar, helder en niet echt gecompliceerd. Ze lijken oppervlakkig en charmant, ze zijn echter meer dan dat, het is aan de kijker om er de verschillende lagen in te ontdekken. En het leuke is dat je je glimlach nu eens niet hoeft te onderdrukken."
- Daan Rau


Contactgegevens

Stief Desmet
Leernsesteenweg 112
9800 Bachte-Maria-Leerne

Studies

Sint Lucas institute for arts & science, Gent
Royal Academie for Fine Arts , K.A.S.K., Gent
Terug naar de inhoud