Cockx Pol - Kunstvestdagen

Ga naar de inhoud
Pol Cockx - Beelden

Vormgeving, puurheid, gaafheid, het streven naar het volmaakte in zijn natuurlijke materiaal. Toch is beeldhouwen voor Pol Cockx een vorm van mediteren, filosoferen, tot rust komen aan de hand van materie. Zijn abstracte vormen doen biomorf aan, hebben een sensuele uitstraling maar overstijgen dit in een zoektocht naar transcendentie en vergeestelijking. Hij streeft onverdroten en nauwgezet naar een steeds puurdere en perfectere vormeenheid met een smetteloze afwerking.

Het vierkant en de cirkel, de kubus en de bol vormen zijn elementair vocabularium. Elementen van spanning en ontspanning brengen evenwicht, harmonie en reduceren tot een contemplatieve vorm.
Zijn beelden zijn tijdloos, verhullen en onthullen, ze getuigen van grote eenvoud en zuiverheid.

"Pol Cockx beeldhouwt niet alleen met de ogen en de handen, maar vooral met de geest. Hij beeldhouwt vanuit een voortdurende emotie gevoed door een gespletenheid, kenmerkend voor mensen die verplicht zijn te leven binnen muren terwijl er vrije hemelen bestaan".
- Jan d'Haese
Terug naar de inhoud