Mobiele beiaard - Kunstvestdagen

Ga naar de inhoud
Mobiele beiaard
(Bespelingen op de mobiele beiaard door studenten van de Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn')

De beiaard is traditioneel een toreninstrument, dat hoog boven de toehoorders zijn klanken uitstrooit. Via de Kamerbeiaard komt het instrument letterlijk dichter bij het publiek. Op die manier treedt het instrument naar buiten, kan het toehoorders bekoren en jonge mensen enthousiast maken om ook beiaard te leren spelen.

De Kamerbeiaard Koninklijke Beiaardschool bestaat uit 50 klokken, stokkenklavier met Noord-Europese standaard met manuaal en tessituur: do 2, re 2 en verder chromatisch tot re 6, met een totaalgewicht van ca. 3000 kg. De klokken hebben een standaardprofiel, maar zijn wel korter uitklinkend dan traditioneel. De beiaardtoon zal niet getransponeerd zijn zodat de klaviertoon do gelijk is aan de reële toon do. Het voordeel hiervan is dat de beiaard eenvoudig kan samenspelen met andere instrumenten.
Het concept van deze beiaard laat de beiaardier toe om heel dynamisch en expressief te musiceren. Er zijn uitklapbare, regelbare vensters om het geluid te regelen. De vensters zijn ook transparant zodat de toehoorders de 50 klokken kunnen zien.

Aan deze mobiele beiaard werd maar liefst vier jaar gewerkt! Mechelaars, beiaardliefhebbers, verenigingen en bedrijven hebben de bouw mee gefinancierd via een crowdfundactie.

Ook wij droegen ons steentje bij en sponsorden Klok Nr. 15.
Toon: dis 3
Gewicht: 30 kg
Opschrift: 'Kristoff en Merel Meersman - vzw Kunstvestdagen Mechelen'
Terug naar de inhoud