Ga naar de inhoud

Edith Van Driessche - Textiel

Het oeuvre van Edith Van Driessche ontstond gelijktijdig met de opkomst van een artistieke tendens die in de jaren 1970 en 80 opgang maakte, een geheel nieuwe kunstvorm: de hedendaagse textielkunst, met doorgaans erg grote kunstwerken, gemaakt met uiteenlopende textiele materies, waartoe ook papier werd toegelaten.

Haar werk heeft in een tijdspanne van zowat 50 jaar een gestadige evolutie doorgemaakt, terwijl het steeds als het oeuvre van Edith goed herkenbaar is gebleven. De basis blijft de bestaande textiele materie. Edith vindt stukken stof die in de omgeving van een vroegere gebruiker van alles hebben meegemaakt en die aldus een eigen verhaal hebben, met alle strikt persoonlijke consequenties van dien. Gebruikte, vaak beschadigde stoffen hebben littekens, net zoals mensen die heel wat hebben geleefd en beleefd. De stoffen worden naast mekaar of overeen aangewend, als tegenstellingen of aanvullingen, totdat ze een gevoelsrijpheid bereiken die voor Edith de zeggingskracht heeft van een zeer persoonlijk statement.

Dank zij het woord heeft Edith naast haar textiele werken een andere discipline ontwikkeld. Ze leest al jaren wat de mensen alle dagen zoal onder ogen komt, in tijdschriften, op reclamepanelen, op officiële mededelingen. Ze bezit de gave van de omlijsting van enkele woorden die, eens uit hun verband gelicht, een geheel nieuwe betekenis kunnen krijgen. Haar boeken vol knipsels, schrijfsels en beelden vormen een schatkamer: hier mag de aandachtige toekijker in de diepere roerselen van de kunstenares verwijlen.

Contactgegevens

Edith Van Driessche (1932-2015)
website

Terug naar de inhoud