Decq Bart - Kunstvestdagen

Ga naar de inhoud
Bart Decq - Beelden

Bart Decq gaat uit van de materie, sporen van gebruikte werktuigen verbergt hij niet. Zijn objecten lijken soms te refereren aan vormen uit de natuur, maar in se is dat niet zo, ze zijn non-figuratief en staan op zichzelf. De sculpturen worden herleid tot hun meest elementaire structuur.

Het zijn ook geen louter geometrische vormen, daarvoor zijn zijn werken te schots en scheef. De kleuren zijn verkleuringen. In al zijn werken poogt hij te ontsnappen aan rechtlijnigheid, eenvormigheid en indeelbaarheid.
Aan zijn werken hangen er geen verhaaltjes of anekdotes aan vast.

Bart Decq is een eigenzinnig kunstenaar. Tussen alle stromingen door vaart hij zijn eigen weg. Hij laat de constructie zien van het beeldenmaken. Het beeld is louter constructie, staat op zichzelf. Het is het resultaat van een individuele zoektocht naar wat kunst is, naar wat een beeld tot een kunstwerk maakt.
Terug naar de inhoud