Ga naar de inhoud

Johan Govaerts - Digitale kunst

Johan Govaerts is beroepshalve operatieverpleegkundige en genoot daarnaast een kunstopleiding Digitale kunst in Leuven. Zijn werken bestaan voornamelijk uit foto's, film en lichtelementen.
Hij experimenteert met gekende en nieuwe technieken en zoekt inspiratie bij recyclagemateriaal. Ook materiaal en technieken die in een ziekenhuisomgeving en meer bepaald in de operatiekamer gebruikt worden zijn vaak een bron van inspiratie.
Daarnaast laat hij zich leiden door het mysterie te zoeken in simpele dingen, verder te kijken dan de eerste indruk en in alledaagse zaken meer te ontdekken dan de doorsnee passant. De toeschouwer van zijn werken wordt uitgenodigd en zelfs uitgedaagd zich te verliezen in bewegende beelden, het werk naar eigen aanvoelen te interpreteren en er een betekenis aan te geven.

Contactgegevens

Johan Govaerts

Terug naar de inhoud